«Tallymerjen» gyşa taýýar
YKDYSADYÝET

«Tallymerjen» gyşa taýýar

43,5 müň tonna un öndürildi
YKDYSADYÝET

43,5 müň tonna un öndürildi

Lebapda şaly meýilnamasy berjaý edildi
YKDYSADYÝET

Lebapda şaly meýilnamasy berjaý edildi

Lebaply mugallymlar rus uniwersiteti tarapyndan berlen hünär ýokarlandyryş okuwyna gatnaşdylar
BILIM

Lebaply mugallymlar rus uniwersiteti tarapyndan berlen hünär ýokarlandyryş okuwyna gatnaşdylar

695 tonna ýüplükden 10 milion manatdan gowrak girdeji alyndy
YKDYSADYÝET

695 tonna ýüplükden 10 milion manatdan gowrak girdeji alyndy

Sanly bilim ulgamynyň ösüşleri
BIZE YAZYARLAR

Sanly bilim ulgamynyň ösüşleri

Lebaply türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 12 medal gazandylar
SPORT WE SYÝAHAT

Lebaply türgenler Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 12 medal gazandylar

2024-nji ýylda Lebap welaýaty üçin döwlet býujetinden näçe mukdarda serişdäniň goýberiljekdigi belli boldy
YKDYSADYÝET

2024-nji ýylda Lebap welaýaty üçin döwlet býujetinden näçe mukdarda serişdäniň goýberiljekdigi belli boldy

Seýdiniň çörek kärhanasynda ynsan saglygyna bagyşlanan duşuşyk geçirildi
YKDYSADYÝET

Seýdiniň çörek kärhanasynda ynsan saglygyna bagyşlanan duşuşyk geçirildi

Türkmenabatdaky hünär-tehniki mekdebinde Magtymguly Pyraga bagyşlanan agşam guraldy
JEMGYÝET

Türkmenabatdaky hünär-tehniki mekdebinde Magtymguly Pyraga bagyşlanan agşam guraldy

Türkmen milli göreşi boýunça Lebabyň iň güýçli pälwanlary kesgitlenildi
SPORT WE SYÝAHAT

Türkmen milli göreşi boýunça Lebabyň iň güýçli pälwanlary kesgitlenildi

Bütin dünýäniň akyldary
BIZE YAZYARLAR

Bütin dünýäniň akyldary

Ylym-bilim ― kämil geljegiň binýady
BIZE YAZYARLAR

Ylym-bilim ― kämil geljegiň binýady

Bitaraplyk ― belent mertebe
BIZE YAZYARLAR

Bitaraplyk ― belent mertebe

DAÝANÇ OMIROW – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

DAÝANÇ OMIROW – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

Sabina Agajanowa kümüş medala mynasyp boldy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Sabina Agajanowa kümüş medala mynasyp boldy

Şatlyk Jumanyýazow türkmen ýygyndysynyň bäşinji kümüş medalyny gazandy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Şatlyk Jumanyýazow türkmen ýygyndysynyň bäşinji kümüş medalyny gazandy

Jahan Muhammedowa ýene bir gezek dünýäniň wise-çempiony boldy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Jahan Muhammedowa ýene bir gezek dünýäniň wise-çempiony boldy

SABINA KADYROWA – 16 ÝAŞDA DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

SABINA KADYROWA – 16 ÝAŞDA DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

WEPA AWLÝAKULYÝEW – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
SPORT WE SYÝAHAT

WEPA AWLÝAKULYÝEW – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

Kerkili mugallym altyn medal üçin göreşer
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Kerkili mugallym altyn medal üçin göreşer

Dänewli tälimçi iň agyz agramda finala çykdy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Dänewli tälimçi iň agyz agramda finala çykdy

Saýatly tälimçi dünýä çempionatynda finala çykdy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Saýatly tälimçi dünýä çempionatynda finala çykdy

16 ýaşly Kadyrowa altyn medal üçin göreşer
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

16 ýaşly Kadyrowa altyn medal üçin göreşer

Awlýakulyýew altyn medala dalaşgär
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Awlýakulyýew altyn medala dalaşgär

Türkmenabatly tälimçi bilen mekdep okuwçysy dünýä çempionatynyň ýarymfinalyna çykdy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenabatly tälimçi bilen mekdep okuwçysy dünýä çempionatynyň ýarymfinalyna çykdy

Käbir agaçlaryň ýaşy
BIZE YAZYARLAR

Käbir agaçlaryň ýaşy

Nesilleriň buýsanjy siz Pyragy
BIZE YAZYARLAR

Nesilleriň buýsanjy siz Pyragy

Kuraş: lebaply türgenleriň ikisi ýarymfinala çykdy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Kuraş: lebaply türgenleriň ikisi ýarymfinala çykdy

Türkmenabatly tälimçi bilen kerkili mugallym çärýekfinala çykdy
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenabatly tälimçi bilen kerkili mugallym çärýekfinala çykdy

Türkmenabatly mekdep okuwçysy Kuraş boýunça dünýä çempionatyna ýeňiş bilen başlady
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenabatly mekdep okuwçysy Kuraş boýunça dünýä çempionatyna ýeňiş bilen başlady

Lebaply türgenleriň üçüsi Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ikinji gününe ýeňiş bilen başladylar
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Lebaply türgenleriň üçüsi Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ikinji gününe ýeňiş bilen başladylar

ektron senagaty – milli ykdysadyýetiň möhüm pudagy.
BIZE YAZYARLAR

ektron senagaty – milli ykdysadyýetiň möhüm pudagy.

Kuraş – 2023: IKINJI ALTYN MEDALYŇ EÝESI – MARIÝA LOHOWA!
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Kuraş – 2023: IKINJI ALTYN MEDALYŇ EÝESI – MARIÝA LOHOWA!

Kuraş – 2023: DINARA ROZYKULOWA – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!
SPORT WE SYÝAHATTÜRKMENISTAN HABARLARY

Kuraş – 2023: DINARA ROZYKULOWA – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

Sanjar Abdyrahmanow türkmen ýygyndysynyň üçünji kümüş medalyny gazandy
SPORT WE SYÝAHAT

Sanjar Abdyrahmanow türkmen ýygyndysynyň üçünji kümüş medalyny gazandy