Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

UNCATEGORIZED

  • Home
  • Syýahatçy bilen duşuşyk

Syýahatçy bilen duşuşyk

Dänew etrabynyň 6-njy orta mekdebinde belli syýahatçy, etrabyň Parahat obasynyň ýaşaýjysy Batyr Abdyllaýer bilen duşuşyk geçirildi. TDP-niň Dänew etrap komitetiniň guramagynda «Sagdynlygyň gözbaşy sportdan başlanýar» ady bilen geçirilen çärä etrabyň…

Hoş owazlaryň sazlaşýan ýerinde

Aýdym saz sungaty — jadyly senet. Owazlaryň imrindiriji, gaýtalanmajak gözelligi islendik adamy hem özüne maýyl edýär. Aýdym-saz sungatynyň özboluşly ýerine ýetirijiligi bilen tapawutlanýan görnüşleriniň biri hem hor sungatydyr. Ýurdumyzda hereket…

Iň gowy tennisçiler ýüze çykaryldy

Türkmenabat şäheriniň 6-njy sport mekdebinde tennis boýunça turnir geçirildi. Nowruz baýramyna bagyşlanyp geçirilen ýaryşlara şäheriň sport mekdeplerinde tälim alýan türgenler gatnaşdylar. 7 ýaşdan 18 ýaşa çenli bolan gyzlaryň 49-sy öz…

TOKAÝLAR ÝER TOGALAGYNDA NÄMÄ GEREK?

   Tokaýlaryň Ýer togalagynyň ýaşaýjylaryna edýän täsirini ürç edip öwrenen alymlar ýakynda özlriniň gelen netijeleri barada “Ecology Letters” žurnalynda çykyş etdiler. Olaryň pikiriçe, tokaýlar Ýer togalagyndaky ýaşaýşy kisloroddyr beýleki gerekli…

Lebap welaýatynda metjidiň açylyş dabarasy boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň «Türkmenistan bu gün» resmi saýtynda habar berilýär. Metjidiň merkezi gümmeziniň depesinde altyn çaýylan…