Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

  • Home
  • Kafe bir ýurtda girip, ondan başga ýurda çykyp bolýar

Kafe bir ýurtda girip, ondan başga ýurda çykyp bolýar

Bu degişme däl. Niderlandlara we Belgiýa degişli Barle şäherinde hut şeýdip bolýar. Baz zat iki ýurduň araçäginiň şu şäheri kesip geçýändiginde. Onuň Niderlandlra degişli bölegi Barle-Hetog, Belgiýa degişlisi Barle-Hassau diýlip…

Amerikaly bir adam gowy görýän restoranynda naharlanmak üçin ähli ştatlarda boldy

Amerikaly bir adam her ştatda özüniň gowy görýän restoranynda bolmak üçin bütin ýurdy 50 günde aýlandy. Bu barada «New York Post»-a salgylanmak bilen, «lenta.ru» ýazýar. Ýanwarda 19 ýaşly Wýat Moss…

«Facebook» köp mukdarda jerime tölär

«Facebook» kompaniýasy amerikan işgärleriniň hukuklaryny kemsitmeleri üçin ABŞ-nyň Ýustisiýa ministrliginiň talabyny ödemegiň çäklerinde millionlarça dollar jerime tölär. Bu barada amerikan edarasyna salgylanmak bilen «РИА «Новости» habar berýär diýip, «lenta.ru» ýazýar.…

Kinoekipažly «Ý. A. Gagarin» gämisi Gazagystana gondy

Bortunda kosmonawt Oleg Nowiskiý, aktrisa Ýuliýa Peresild we režissýor Klim Şipenko bolan “Ý. A. Gagarin” (“Soýuz MS-18”) kosmos gämisiniň aşak düşürilýän enjamy Gazagystan sährasyna gondy. Gonuş Roskosmosyň saýtynda ýaýlyma berildi…

3-nji martda ekrana Robert Pattisonyň rolda oýnan «Betmeni» çykarylar

«Warner Bros. Pictures» Betmen barada täze filmiň treýlerini görkezdi. Onda super gahrymanyň roluny ilkinji gezek Robert Patsion oýnady. Bu barada «ТАСС» ýazýar. Treýlerde Betmenden başga-da, Selina Keýl (Aýal-pişik), Pingwin we…

Wladimir Maýakowskiniň birinji çap edilen «Men» kitaby rekord bahadan satyldy

«Литфонд» aukson öýi Kümüş asyryň seýrek kitaplarynyň we awtograflarynyň  satuwyny geçirdi. Onda kult şahyrlaryň ilkinji kitaplary bolan 250 töweregi seýrek eserleri satyn alyndy. Netijde alnan umumy girdeji 15 million rubla…

Köçe nakgaşynyň suraty 25,4 milliona dollara satyldy

Awtoryň gizläp goýan pyçagynyň zaýalan suraty Londonda angliýaly köçe nakgaşynyň işleri üçin rekord bahadan satyldy. Benksiniň bu suraty üçin 18,6 million funt sterling (25,4 million dollar) tölediler. Bu barada «ТАСС»…

Xiaomi çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy

Xiaomi smartfonlardan beýleki önümleriň giň bazarlarynda çäýnek satuwy boýunça rekord goýdy. Bu barada ferra.ru habar berdi. “Canalys”-iň soňky hasabatyna görä, Xiaomi smartfonlaryň iberilişi boýunça dünýäde üçünji ýerde durýar. Şeýle-de bolsa,…

Älemde bolan kino ekipažy Ýere dolandy

Düýn  içinde kosmonawt Oleg Nowiskiý, aktrisa Ýuliýa Persild we režissýor Klim Şipenko bolan «Ýu.A.Gagarin» («Союз МС-18») korablynyň aşaga düşürýän apparaty Gazagystanyň çölüne düşdi, diýip «ТАСС» ýazýar. Peresild we Şipenko orbitada…

Tizlikde «The Beatles: Get Back» dokumental sazly film görkezilip başlanar

«Disney +» multimediýa sewrisinde 2010-nji ýylyň 25-nji noýabrynda 1970-nji ýyldan bäri taýýarlanylan dokumental sazly žanrdaky kinonyň görkezilişi bolar. Bu barada «Российская газета» ýazýar. Bu film örän uzak wagtlap taýýarlanylypdyr. Entek…

Adblock
detector