Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

SPORT WE SYÝAHAT

  • Home
  • Türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow Gyrgyzystanyň çempionatynda oýnar

Türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow Gyrgyzystanyň çempionatynda oýnar

Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» futbol topary türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow bilen şertnama baglaşdy diýip, «Transfermarkt» ýazýar, diýip, «turkmenportal.com» habar berýär. Şertnamanyň aýratynlyklary mälim edilmeýär. «Abdyş-Ata» ýurduň çempionatynyň 2021-nji ýyldaky möwsümini 59 utuk…

Ronaldu «MÝ-dan» nägile, ol «Barselona» geçmegi ahmal

«Mançester Ýunaýtediň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu klubdaky ýagdaýlardan kanagatlanmaýandygyny we ispan «Barselonasyna» geçmek mümkinçiligine seredýär. Bu barada futbolçynyň ýakyn gurşawyna elýeterliligi bolan Diario Sport neşiri ýazýar diýip, gazeta.ru belleýär. Neşiriň çeşmeleriniň…

Galyndy peýdaly önüme öwrüler

Amerikanyň uniwersitetleriniň birnäçesiniň alymlary fosfor dökünleriniň önümçiliginde galyndy hasaplanylýan fosfogipsden topragyň seýrek gabat gelýän aýratynlyklaryny ýüze çykarýan tehnologiýany döretdiler. Olaryň pikiriçe, köp basgançakly we energiýa intensiwligi bilen tapawutlanýan usul toprakdaky…

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

Stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça Lebap welaýatynyň kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda oglanlaryň arasynda Dänew etraby, gyzlaryň arasynda Türkmenabat şäheri birinji orna mynasyp boldy. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti ýazýar.…

«Şagadam» Türkmenistanyň kubogynyň eýesi boldy

Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadam» futbol topary taryhynda ikinji gezek Türkmenistanyň kubogyna mynasyp boldy. Ýaryşyň final duşuşygy kenarýaka şäherde — «Şagadam» stadionynda geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Şagadamyň» final duşuşygyndaky…

ХХ asyryň 5 iň gowy brazil futbolçysy

Braziliýa — futbolda iň üstünlikli çykyş edýän ýygyndy. Ol bäş gezek kubok alan ýurtlaryň arasynda birinjiligi eýeleýärler. Bu ýurt futbola çempionatlarda gowy ýonan we oýnajak ýyldyzlaryň giden toparyny berdi. Aşakda…

Saglyk – baýlykdyr

Hormatly Prezidentimiz sagdyn durmuş ýörelgesini öňe sürüp, halkymyzyň beden hem ruhy taýdan sagdyn bolmagy hakynda uly alada edýär. Halkymyz sagdyn bedenli, päk ahlakly nesilleri terbiýeläp, ýetişdirmäge uly ähmiýet  berýär. Paýhasly…

Laýl Teýlor — iň sowuk ganly we ýalta penalti urujy

2019-njy ýylda Angliýanyň «Çarltonynda» oýnaýan Teýlor oýundan soňky on bir metrlik urguda «Donkasteriň» derwezesine sowuk ganlylyk we ynam bilen gol geçirdi we toparyna Çempionşipde pleý-off ýeri üçin finala çykmaga kömek…

«Altyn Asyr» birinji ýaryş tertibinde orny eýelemegini dowam edýär

Futbol boýunça ýurdumyzyň çempionatynda 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçirilip, onda ýaryş tertibiniň öňbaşçylary «Altyn Asyr» hem-de «Ahal» toparlary ýeňiş gazandylar. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda myhmançylykda «Köpetdagy» 2:1 hasabynda ýeňlişe sezewar eden «Altyn…

ABŞ we ýene-de birnäçe ýurt Pekindäki Olimpiýa oýunlaryna boýkot yglan etdiler

ABŞ we ýene-de birnäçe ýurt başlanmagyna sanalgyja aý galan Peinde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna boýkot yglan etdiler. Bu barada «ТАСС» habar berýär. 2022-nji ýylyň fewralynda Hytaýyň paýtagtynda Olimpiýa oýunlar geçiriler. Ýaryşlar…

Adblock
detector