UNCATEGORIZED

Türkmenabatdaky ýaryşa Aşgabatdan we Marydan hem gürgenler gatnaşdylar

Türkmenabat şäherindäki 2-nji sport mekdebinde grek-rim göreşi boýunça 2011 — 2012-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda welaýatyň birinjiligi geçirildi. Oňa Türkmenabat we Aşgabat şäherlerinden, Çärjew etrabyndan we Mary welaýatyndan pälwanlaryň 210-dan gowragy gatnaşdy.

Ýaryşyň dowamynda ýaş pälwanlar agram derejeleriniň 13-si boýunça öz aralarynda güýç synanyşdylar. Tutluşyklara Begmyrat Kurbanow we Zakir Huseýnow eminlik etdiler. Çekeleşikli geçen tutluşyklaryň netijesinde paýtagtly türgenler toparlaýyn birinjiligi gazandylar. Ýaryşda Mary welaýatynyň topary ikinji orna mynasyp boldy. Lebap welaýatynyň ýetginjekleri bolsa üçünji orny eýelediler. Bäsleşigiň jemleýji dabarasynda ýeňijiler Hormat hatlary we medallar bilen sylaglanyldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: