UEFA «Tobolyň» garşysyna iş gozgady

Ýewropa futbol assosiýasiýalarynyň bileleşigi (UEFA) toparyň ýarym goragçysy Ruslan Waliullin tarapynda dopinge garşy düzgüni bozan bolmagynyň ahmallygy üçin Gazagystanyň «Tobol» klubynyň garşysyna tertip-düzgün işini gozgady. Bu barada «ТАСС» habar berýär.

Konferensiýalaryň Ligasynyň kwalifikasiýasynyň üçünji tapgyrynda «Žilinanyň» garşysyna jogap oýundan soň Waliullinden doping-barlagy alyndy. Iki duşuşygyň netijesi boýunça «Tobol» garşydaşyndan yza galdy we turnirde çykyşyny bes etdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector