SPORT WE SYÝAHAT

Mbappeniň “Realda” haýsy belgide hereket etjekdigi belli boldy

 PSŽ hüjümçisi Kilian Mbappe “Real Madridiň” futbolçysy bolmaga ýakyn.

 Fransuz futbolçysynyň ispanlar bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşmagyna garaşylýar.

 Şol bir wagtyň özünde, onuň haýsy belgi bilen hereket etjekdigi belli boldy.

  Habarlara görä, Mbappe topardan çykmagyna garaşylýan horwatiýaly ýyldyz Luka Modriçe degişli 10-njy belgini alar. Modriç toparda galan ýagdaýynda-da, başga bir belgini saýlamaly bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: