Türkmenistanly okuwçylar onlaýn bäsleşikde baýrakly orunlary eýelediler

Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçylary Dawut Allalyýew we Şirmyrat Geldiýew dagylar halkara onlaýn bäsleşiginiň ýeňijileri boldular.

Ol iňlis dili boýunda aralyk maksatnamalarynyň «Anglius» bilin portalynyň başlangyjy bilen geçirildi. Türkmen okuwçylary onda ikinji we üçünji orunlary eýelediler.

«Anglius» KHB portaly Russiýanyň we GDA ýurtlarynyň mekdep okuwçylarynyň, talyplarynyň we mugallymlarynyň arasynda aralykda bäsleşikleri guramak bilen meşgullanýar. Şeýle çäreleriň maksady iňlis dilini öwrenmäge höweslendirmekden we kommunikatiw kompetensiýalary emele getirmekden ybaratdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: