YKDYSADYÝET

«Lebap» sement zawodynda geçen ýylyň meýilnamasy 112,3 göterim berjaý edildi  

Köýtendag etrabyndaky «Lebap» sement zawodynda 2022-nji ýylda ýokary hilli sementiň 1 million 100 tonnasy öndürildi we ulanyjylara ugradyldy. Netijede ýyllyk meýilnama 112,3 göterim berjaý edildi.

Kärhanada önümçilik desgalarynyň ýokary netijeli işledilmegi, çig mallar bilen üpjünçiligiň sazlaşykly ýola goýulmagy 2021-nji ýyldakysyndan 109 müň 805 tonna önümiň artyk öndürilmegine mümkinçilik berdi. Öndürilen sementiň 60 müň tonna ýakyny daşary ýurtlara eksport edildi.

Lebap welaýatynda geljekde bu zerur gurluşyk önüminiň öndürilişini ýene-de artdyrmak göz öňünde tutulýar. Hereket edýän zawodyň ýanynda ýene-de bir sement zawodynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: