Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna kabul etmegiň tertibi tassyklanyldy

 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düýn geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow 2022-2023-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri kabul etmegiň, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalaryny tassyklamak, şeýle hem ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tassyklamak hakynda Buýruklara gol çekdi.

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertibi
«Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetleriniň şu günki sanynda çap edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector