YKDYSADYÝET

Türkmenistanda senagaty ösdürmek boýunça işler alnyp barylýar

Türkmenistanda importyň ornuny tutýan we eksporta iberilýän harytlary öndürýän 11 senagat desgasy gurlar.

Bu işler 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakyndaky Karara laýyklykda alnyp barlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen mejlisinde habar berlişi ýaly, ýurduň gurluşyklaryny we ykdysadyýetiň beýleki pudaklaryny gerekli gurluşyk materiallary bilen üpjün etmek, şonuň ýaly-da ilatyň olara bolan islegini kanagatlandyrmak üçin zerur işler alnyp barylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: