JEMGYÝET

Türkmenabat şäherinden döredijilik topary filmleriň bäsleigini gatnaşýar

Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň pofessional we höwesjep toarlarynyň arasynda geçirilýän «48 Hour Film Race» bäsleşiginiň resm saýtynda oňa gatnaşyjylaryň sanawy çap edildi. Oňa türkmenistandan ýedi topar gatnaşýar. Olaryň dördüsi Aşgabat şäherindendir, Daşoguz, Balkan we Türkmenibat şäherlerini hersinden bolsa bir topardan gatnaşýar. Türkmenabat şäherine «Zaman» topary wekilçilik edýär. Ol bäsleşige «The Struggle» («Göreş») diýen iňlis dilinde düşürilen filmi hödürledi.

Bäsleşigiň şerti boýunça filmi berlen tema boýunça kyrk sekiz sagadyň dowamynda düşürmeli. Bäsleşige Gazagystandan iň  köp (bir ýüz ýetmiş ýedi) döredijilik topary gatnaşar.

«Iň gowy film» diýen nominasiýada ýeňiji bolan topar Nýu-Ýork şäherine film düşürmegi öwredýän bir aýlyk gysga okuwa iberiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: