MEDENIÝET

Türkmenabat şäherinde modalaryň görkezilişi boldy

Şu günüň ikinji ýarymynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanyndaky dabaralary geçrimek üçin niýetlenen jaýynda modalaryň görkeziişi boldy.

Bu çärede türkmen tarapyna Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Modalar öýi wekilçilik etdi. Nakgaş-modelýer Altyn Hangeliýewanyň aýtmagyna görä, olar öz tikýän eşiklerinide häzirki zaman stillerini däp bolan elementler bilen utgaşdyrýarlar. Netijede olaryň önümi ilatyň, aýratyn hem, ýaşlaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Özbegistanyň we Gazagystany wekilleri hem özleri bilen eşiklerine görkezmäge getiripdirler.

Görekziliş hemmeleriň göwnünden turdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: