Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Sürüjiler we pyýadalar bilen düşündiriş işlerini geçirdiler

Sep 11, 2021

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň wekilleri sürüjileriň we pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirdiler. 

 

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde geçirilen çärede sürüjiler we pyýadalar bilen şahsy düşündiriş işleri geçirildi. Onuň dowamynda ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmegi, ýokanç we ýokanç däl kesellerden goranmagy, ýol-ulag hadysalarynda ejir çekenlere lukmandan deslapky kömek bermegiň düzgünlerini düşündirýän neşir önümleri paýladylar.

Şeýle çäreler Lebap welaýatynyň etraplarynda hem geçirildi.

Adblock
detector