Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«Mizemez gadam» hususy kärhanasy 1648 inedördül metrden gowrak izogamy eksport etdi

Nov 2, 2021

«Mizemez gadam» hususy kärhanasy ýylyň başyndan bäri 1648 inedördül metrden gowrak izogamy daşary ýurtlara eksporta ugratdy.

Önümiň 567,2 inedördül metri Özbegistana, 1081 inedördül metri Türkiýä iberildi. Bu umumy on aýda öndürilen önümiň 66%-den gowragydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýat bölüminden alnan maglumatlara görä, kärhana şu döwürde 2436 inedördül metr izogam çykardy. Önümiň 787,8 inedördül metri içerki bazarda ýerlemek üçin alnyp galyndy.

Adblock
detector