SPORT WE SYÝAHAT

Çärjewde sportuň üç görnüşi boýunça ýaryş geçirildi

Çärjew etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň binýadynda woleýbol, futbol we küşt boýunça ýaryşlar geçirildi. Olara orta mekdepleriň bedenterbiýe mugallymlaryndan, tälimçilerden we türgenlerden düzülen toparlar gatnaşdylar.

Sportuň bu görnüşleri boýunça guralan toparara ýaryşlar sport söýüjileriniň we sport janköýerleriniň köpsanlysyny bir ýere jemledi. Ýaryşlaryň netijelerine laýyklykda, etrabyň 2-nji sport mekdebiniň «Lebap» toparynyň oglanlary ähli görnüşler boýunça iň ýokary görkezijileri görkezip, ýaryşyň ýeňijileri diýlip yglan edildiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: