Bulut «Windows 365»-e ýazylmagyň bahasy belli boldy

ОС-niň bulut görnüşi goýma üçin elýeterli, diýip «mail.ru» ýazýar.

«Windows 365» korporatiw müşderiler üçin döredilen. Onuň kömegi bilen «Windows 10»-yň (we elýeter bolan wagty «Windows 11»-iň) uzaklaşdyrylan iş stoluna girip bolýar.

Her aýlyk bahasy 1620 rubldan başlanýar. Şu baha bilen bir peýdalanyja 1 wirtual MP (merkezi prosesor), 2 GB operatiw ýat we 64 GB içki ýat teklip edilýär. Her peýdalanyjy üçin kompaniýa aýratyn töleg geçirmeli.

Maksimal komplektasiýa — 8 wirtual SP, 32 GB operatiw ýat, 512 GB girizlen ýat üçin — 11 000 rubl durýar. Iri kärhanalar üçin baha birazajyk arzanrak. Bu barada doly maglumatlar bilen «Microsoft»-niň saýtynda tanyşyp bolýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector