JEMGYÝETYLYM WE TEHNIKA

Gözegçilik kameralary ýol gözegçilik bölümçesiniň işgärlerine kömek edýärler

Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminiň ýol gözegçiligi bölümçesiniň işgärlerine ýol hereketiniň düzgünlerini bozýanlary ýüze çykarmaga gözegçilik kameralary hem kömek edýärler.
Häzirlikçe olar iki ýerde: şäheriň 1-nji daýhan bazarynyň hem-de «Merkez» etrapçasynyň bazarynyň ýanynda oturdylypdyr. Indi ýol hereketiniň kadalaryny bozan sürüjiler ýerinde ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň öňünde özlerini aklajak bolup durmaýarlar. Olara poçtanyň üsti bilen bozan kadalary we onuň üçin salynýan jerimäniň mukdary görkezilen ýörite hat ýollanylýar. Subutnama hökmünde hata düzgüniň bozlan ýerinden alnan surat hem çatylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply