Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Bir gije-gündiziň dowamynda 150 tonna dänäni gaýtadan işlenilýär

Aug 31, 2021

«Marygallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Türkmengala etrabyndaky un we unaş önümlerini öndürýän kärhanasynda günler bir gije-gündiziň dowamynda 150 tonna dänäni gaýtadan işleýärler, diýip «Bereketli toprak» gazeti ýazýar.

Şondan olar 105 – 107 tonna töweregi un taýýarlamagyň hötdesinden gelýärler.  Häzir bu ýerde unuň üç, unaş önümleriniň hem bäş görnüşi öndürilip, ilata ýetirilýär.

Adblock
detector