YKDYSADYÝET

Bir gije-gündiziň dowamynda 150 tonna dänäni gaýtadan işlenilýär

«Marygallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Türkmengala etrabyndaky un we unaş önümlerini öndürýän kärhanasynda günler bir gije-gündiziň dowamynda 150 tonna dänäni gaýtadan işleýärler, diýip «Bereketli toprak» gazeti ýazýar.

Şondan olar 105 – 107 tonna töweregi un taýýarlamagyň hötdesinden gelýärler.  Häzir bu ýerde unuň üç, unaş önümleriniň hem bäş görnüşi öndürilip, ilata ýetirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: