Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersiteti treninge çagyrýar

Türkmenistanyň wekilleri Merkezi Aziýada gender deňligi çygrynda mümkinçiliklerini we bilimlerini güýçlendirmek, zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek (GEWE) boýunça treninge çagyrylýar, diýip, «Türkmenistan. Altyn asyr» ýazýar.

Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň žurnalistika we kommunikasiýa boýunça ÝUNESKO-nyň Kafedrasy tarapyndan Gazagystandaky «BMG-zenanlar» bilen bilelikde guralýan trening gender deňligini praktikada ulanmaga, tolerantlygy emele getirmäge, şonuň ýaly-da Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň: Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň — bu ugurdaky hünärmenleriniň mümkinçiliklerini ösdürmekden ybaratdyr.

Oňa döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, öz-özüni dolandyryş edaralarynyň wekilleri we zenanlaryň hukuklary çygryndaky beýleki subýektleri gatnaşyp bilerler. Trening onlaýn görnüşinde 2022-nji ýylyň 25 fewralyndan 1-nji martyna çenli geçiriler.

Oňa gatnaşmak üçin bellige almak 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli dowam eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector