YKDYSADYÝET

Ýylyň başyndan bäri aýakgap önümleriniň 25 müň 803 jübüti öndürildi

Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynda ýylyň geçen döwründe taýýar tikin we örme önümleriniň umumy möçberi 10 million 145 müň manatlykdan geçdi.

Aýakgap önümleri babatda bu zähmet görkezijisi 5 million 949 müň manatlyga barabar boldy. Munuň özi ýylyň başyndan bäri 25 müň 803 jübüt aýakgap önümleriniň öndürilendigini görkezýär. Şeýlelikde, toplum boýunça tikin we aýakgap önümlerini öndürmekde meýilnama 179 göterim hötde gelindi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: