Türkmenistanyň «OguzRobot» topary «2022 First Global Challenge» atly tehnologiýalar sergisine gatnaşýar

 Bu sergi şu ýylyň 13-ni oktabrynda başlandy we 16-njy oktýabr aralygynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçiriler. Halkara sergä dünýäniň 180 ýurdundan meýletinçileriň, mugallymlaryň we beýleki robot tehnikasy bilen gyzyklanýanlaryň gatnaşýarlar.

Sergä gatnaşýanlar önümlerini we başarnyklaryny görkezip, Ýer ýüzüni gurşap alan adamzat meselelerini çözmek bilen baglanyşykly tekliplerini hödürlärler. Şeýle-de halkara derejesindäki sergä dürli ýurtlaryň ýaşlarynyň gatnaşmagy birek-biregiň tejribesini öwrenmäge, hormat-sylagyň we dostlugyň ýola goýulmagyna mümkinçilikleri döreder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector