Ýere piramidanyň ululygyndaky asteroid ýakynlaşýar

Asteroide «2021 SM3» diýip at berdiler. Alymlar ony şu ýyl ýüze çykardylar, onuň ady hem şondan geçlip çykýar. Bu barada «mail.ru» ýazýar.

«2021 SM3»-niň diametriniň uzynlygyny 160 metre ýetýändigi mälim. Bu Kairdäki Gizanyň Beýik piramidasynyňkydan 20% uly. Asteroid Apollonyň toparyna degişli, diýip «Newsweek» ýazýar.

Ýer bilen ýakynlaşmak 15-nji oktýabrda bolup geçer. Bu asteroid biziň saýýaramyzdan 5 million kilometr töweregi aralykdan geçer. Bu Ýeriň iň ýakyn «goňşularyndan» ep-esli ýakyndyr. Deňeşdirmek üçin: öz orbitasynda aýlanýan wagty iň ýakyn gelende, Weneradan Ýere çenli aralyk 38 million kilometre barabardyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector