MEDENIÝET

Welaýat muzeýindäki maslahat Magtymguly Pyraga bagyşlandy

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Magtymguly Pyragy — halkyň öçmez çyragy» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de maslahatyň geçirilen medeniýet ojagynyň bilelikde guran çäresinde Magtymguly Pyragynyň dürdäne şygyrlarynyň ähmiýeti, şahyryň ýubileý dabaralaryna görülýän taýýarlyk işleri dogrusynda birin-birin gürrüň etdiler.

Çäre mahalynda Magtymguly Pyragynyň goşgularyndan bentler okaldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: