Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanyň ýaşlar milli futbol topary Aziýa Kubogy-2022-niň saýlaw turnirine gatnaşýar

Oct 27, 2021

Türkmenistanyň ýygyndy topary Ammanda düýn başlanan Aziýa Kubogy-2022-niň duşuşyklaryna gatnaşýar. Toparyň düzümine ýokary liganyň klublarynyň 23 futbolçysy (23 ýaşa çenli) girýär. Bu barada «Türkmenistan.Altyn asy» saýty ýazýar.

Başlangyç saýlaw ýaryşynda biziň futbolçylarymyz I toparda Iordaniýanyň we Palestinanyň toparlary bilen güýç synanyşar. Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu duşuşyga 42 ýaşly meşhur tälimçi Ahmet Agamyradowyň ýolbaşçylygynda Aşgabatda taýýarlandy.

Indi 5-nji gezek oýnaljak Aziýa Kubogy-2022 ugrunda 11-e bölünen 42 topar bäsleşer.

Ýaryşlaryň jemleýji bölegine toparlaryň ýeňijileri we iň gowy görkezijiler bilen ikinji orunlary eýelän iň gowy dört topar finala çykar.

2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 20-nji iýuny aralygynda Daşkentde geçiriljek jemleýji ýaryşda olara ýer eýesi hökmünde özbek futbolçylary-da goşular.

Adblock
detector