JEMGYÝET

Türkmenistanyň Baş prokurory başga wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen Batyr Taganowiç Atdaýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, ol Türkmenistanyň Baş prokurory wezipesinden boşadyldy.

Batyr Taganowiç Atdaýew Türkmenistanyň söwda toplumuna gözegçilik eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: