LUKMANÇYLYK

Türkmenabatda öýkeniň howply täze döremeleri bilen bagly maslahat geçirildi

Türkmenabat şäher medeniýet öýünde welaýat onkologiýa hassahanasynyň welaýat baş bilim müdirligi bilen bilelikde geçiren maslahaty öýkeniň howply täze döremelerine garşy göreşiň biraýlygyna bagyşlandy.

Oňa Onkologiýa Ylmy-kliniki merkeziniň döş-kapasa hirurgiýasy bölüminiň ylmy işgäri Güýç Kakabaýew, şol merkeziň süýt mäziniň çiş keselleri bölüminiň müdiri Çary Batyrow we welaýat onkologiýa hassahanasynyň hünärmenleri, bilim işgärleri gatnaşdylar.

Maslahatda lukmanlar öýkendäki howply täze döremäniň öňüni almak we bejermek boýunça öz tejribesini paýlaşyp, degerli maslahatlary berdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: