YKDYSADYÝET

Türkmenabatda öndürilen nah ýüplük 1000 tonna golaýlady

Türkmenabadyň pagta egirme fabriginde ýylyň başyndan bäri nah ýüplükleriň 929,5 tonnadan gowragy öndürildi.

Olar dürli ölçegli ýokary hilli önümlerdir. Geçen döwürde olaryň ählisi ýurdumyzyň çäginde hereket edýän dokma kärhanalaryna ugradyldy.

Ýüplük egrijiler üstümizdäki ýylda yhlasly zähmet çekip, geçginli önümleri köp öndürmegi maksat edinýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: