SPORT WE SYÝAHAT

«Galkan» halkara ýaryşyň final tapgyryna çykmagy başardy

Şu gün 17-nji aprelde hokkeý boýunça Aşgabat şäherinde geçirilýän halkara ýaryşda 3-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklar Türkmenistanyň «Galkan», Özbegistanyň «Feniks», Belarusyň «Wolat» we Tatarystan Respublikasynyň «Adihis Kazan» toparlarynyň nobatdaky ýeňişlerine beslendi.

Günüň birinji ýarymynda Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly zalynda geçirilen duşuşykda «Galkan» Eýranyň «Ice Box» toparyny 13:1 hasabynda ýeňip, ýaryşyň medallary üçin göreşmäge hukuk gazanan ilkinji topar bolmagy başardy. Bu duşuşyk bilen ugurdaşlykda kiçi zalda geçirilen duşuşykda bolsa «Wolat» Gazagystanyň «Akmola» toparyny 6:4 hasabynda ýeňdi.

Sagat 13:00-da başlanan duşuşyklarda «Feniks» «Bahreýnden» 13:3, «Adihis Kazan» bolsa «Team Turkiye» toparyndan 5:1 hasabynda üstün çykdy.

Yzda galan üç tapgyrdan soň «A» toparçada «Galkan» 9 utuk bilen birinji, «Feniks» 6 utuk bilen ikinji orny eýeleýär. «B» toparçada bolsa «Akmola», «Adihis-Kazan» we «Wolat» toparlarynyň her haýsynda 6 utukdan bar.

Halkara ýaryşda ertir 18-nji aprelde 4-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Tapgyryň çäklerinde günüň birinji ýarymynda «Galkanyň» «Feniks» bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu duşuşyk toparçada birinji orny eýeläp, finala çykjak topary kesgitlär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: