YKDYSADYÝET

«Lebapgazçykaryş» müdirligi önümçiligiň möçberini artdyrýar

 «Türkmengaz» DK-niň «Lebapgazçykaryş» müdirligi tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny yzygiderli artdyrmagyny we eksportyny artdyrmagyny dowam edýär. 2022-nji ýylyň üç aýynda müdirlik boýunça önümçilik 3 mlrd 183 mln kub metr tebigy gaza barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 119,4% ýerine ýetirildi. Gaz kondensatynyň önümçilik möçberi degişli döwürde 14 müň tonna barabar boldy, şol bir wagtda meýilnama 115% ýerine ýetirildi. Bu barada «oilgas.gov.tm» ýazýar.

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň kükürt önümçiligi boýunça görkezijileri hem täze sepgitlere ýetdi. Bu öňdebaryjy kärhanada şu ýylyň üç aýynda tebigy gazyň çykarylyşy 2,8 mlrd kub metre deň boldy, meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi.

«Malaý» käninde gazkompressor bekediniň işe girizilmegi bilen, «Türkmenistan — Hytaý» transmilli gaz geçirijisi boýunça harytlyk gazyň eksporty artdy. Netijede, hasabat döwründe «mawy ýangyjyň» eksport möçberi 2 mlrd kub metrden geçdi, meýilnama 196,6% ýerine ýetirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: