TÜRKMENISTAN HABARLARY

Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze anyklaýyş enjamlary gelip gowusdy

Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze gastroskop, sistoskop, kolonoskop gelip gowuşdy.
Ýaponiýada we Germaniýada öndürilen täze anyklaýyş enjamlary öňkülerinden kämilleşdirilendir. Olaryň kömegi bilen näsagyň keselini ozal bar bolan şeýle maksatly enjamlardan has takyk anyklamaga mümkinçilik döredi. Bu lukmanlara gyzylödekde, aşgazanda, onkibarmak içegede, peşew ýollarynda we ýogyn içegede dörän näsazlyklary takyk kesgitlemegä kömek eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply