Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze anyklaýyş enjamlary gelip gowusdy

Jan 12, 2021

Lebap welaýat onkologiýa hassahanasyna täze gastroskop, sistoskop, kolonoskop gelip gowuşdy.
Ýaponiýada we Germaniýada öndürilen täze anyklaýyş enjamlary öňkülerinden kämilleşdirilendir. Olaryň kömegi bilen näsagyň keselini ozal bar bolan şeýle maksatly enjamlardan has takyk anyklamaga mümkinçilik döredi. Bu lukmanlara gyzylödekde, aşgazanda, onkibarmak içegede, peşew ýollarynda we ýogyn içegede dörän näsazlyklary takyk kesgitlemegä kömek eder.

Leave a Reply