JEMGYÝET

Köne­ür­genç­de te­le­ke­çi­ler mek­de­bi­niň bö­lümçe­si­ açyldy

Köne­ür­genç şä­he­rin­de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň te­le­ke­çi­ler mek­de­bi­niň bö­lümçe­si­ öz işine başlady

Telekeçilik bilen gyzyklanýanlara 30 ugur boýunça bilim berjek bu bölümçede, şol sanda iňlis, nemes, hytaý, rus dilleri, fizika, himiýa, taryh dersleri çuňlaşdyrylyp öwrediler. Kompýuter sowatlylygy, buhgalteriýanyň esaslary, arhiw işini dolandyryş, gid terjimeçi hünärleri boýunça bilim alanlara önümçilikde we gaýry ugurlarda işlemäge ähli şertler döredilýär. Bu ýerde sanly ulgamyň, ösen tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, dünýä ülňülerine laýyklykda sapaklar gurnalar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: