DÜNÝÄDÄKI HABARLARYLYM WE TEHNIKA

Indi «Google»-de Ýeriň ýüzünde klimatyň nähili üýtgändigini görüp bolýar

«Google» kompaniýasy 1984-nji ýyldan başlap, 2020-nji ýyla çenli aralykda Ýeriň nähili üýtgändigini görkezýän täze hyzmaty ýola goýdy. «Российская газета»-nyň ýazmagyna görä, şeýle mümkinçilik «Google Earth»-de döredilipdir.
Ol «Timelaps» diýlip atlandyryldy. «Google» kompaniýasynyň wekilleriniň pikirine görä, bu «adamyň öz öýüni nähili ýykýandygyny görkezer».
Kompaniýada şeýle hronologiýany düzmek üçin 1984-nji ýyldan 2020-nji ýyla Ýeriň emeli hemrasyndan alnan suratlaryň 24 millionyny ulanypdyrlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply