Iň köp gözegçilik kameralary nirede?

Häzirki wagtda bütin dünýä boýunça otaglar, ofisler, köçeler we köpçülik ýerlerinde gözegçilik kameralarynyň oturdylmagy iň ýokary derejä ýetdi. Aşakdaky sanawda 1 inedördül kilometrde iň köp gözegçilik kamerasy oturdylan şäherler görkezilendir:

1.    Çennaý (Hindistan) ― 657 sany;

2.     Haýdarabat (Hindistan) ― 480 sany;

3.    Harbin (Hytaý) ― 411 sany;

4.    London (Beýik Britaniýa) ― 399 sany;

5.    Sýamyn (Hytaý) ― 385 sany;

6.    Deli (Hindistan) ― 289 sany;

7.    Pekin (Hytaý) ― 278 sany;

8.    Pariž (Fransiýa) ― 255 sany.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: