DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Hytaýyň Kunmin şäherinde partlama arkaly köp gatly jaýlaryň 15-sini ýykdylar

Hytaýyň Kunmin şäherinde öňünden meýilleşdirilen partlama arkaly gurluşygy tamamlanmadyk köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 15-sini ýykdylar. Bu barada «mail.ru» habar berýär.

«Liyang Star City» ýaşaýyş jaýlarynyň toplumynyň gurluşygy 2014-nji ýylda togtadylypdy we 7 ýyllap durdy. Şu aralykda onuň podwallary ýagyş suwundan doldy, diwarlarynda bolsa jaýryklar emele geldi we beýleki kemçilikler ýüze çykyp başlady. Gurluşygy tamamlanmadyk ýaşaýyş jaýlarynyň toplumy ulanmaga ýaramsyz diýlip yglan edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: