JEMGYÝET

Hususyýetçiler Hytaýdaky sergä çagyrylýar

Lebap welaýatynyň hususyýetçileriniň sentýabr aýynda Hytaýda geçiriljek halkara intellektual sergä gatnaşmagy mümkin. Çünki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýty hususy düzümleriň agzalarynyň Hytaýyň günorta-günbatar sebitinde ýerleşýän Çunsin şäherinde 4 – 6-njy sentýabrda geçiriljek halkara intellektual senagat sergisine gatnaşmaga çagyrylýandygyny habar berdi.

«Smart China Expo 2023» diýlip atlandyrylýan bu sergi şahsy gatnaşyk we wideoaragatnaşyk arkaly utgaşykly geçirilýär. 2018-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän bu sergi intellektual eýeçilik we täze tehnologiýalar babatda halkara hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin amatly giňişlikdir.

Sergide 30-dan gowrak pudakda täze tehnologiýalary ulanmagyň ýollary tanyşdyrylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: