LUKMANÇYLYK

Türkmenistanda ilkinji Penberton operasiýasy lebaply oglanjyga geçirildi

Türkmenistanda Penberton usuly boýunça ilkinji çaga operasiýasy Lebap welaýatynyň 5 ýaşly ýaşaýjysy Atajan Şöhradowda üstünlikli geçirildi.

Operasiýa Aşgabat şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde geçirildi. Türkmen metbugatynyň habar berşine görä, häzirki wagtda operasiýa geçiren çaganyň saglyk ýagdaýy gowy.

Türkmen lukmanlary bu operasiýany Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna geçirdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: