DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Twitter» «X» bolar

«Twitter» jemgyýetçilik tory özüniň baş nyşanyny täzelär. Bu barada amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask mälim edýär.

Onuň sözlerine görä, «Twitter» basym özüniň brendi we guşlarynyň ähli görnüşi bilen hoşlaşar. «Twitter»-iň täze dizaýnynyň gara fonda şekillendirilen X harpy görnüşinde şekillendiriler. Mälim edilişine görä, sosial toruň logotipini üýtgetmäge wagt bir eýýäm boldy.

Sosial toruň täze brendi heniz ylalaşylmadyk. Ilon Mask «Twitteri» geçen ýylyň oktýabrynda satyn aldy we kompaniýanyň adyny «X Corp» adyna üýtgetdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: