JEMGYÝET

Howa menzilleri tomusky tertibe geçýär

31-nji martdan başlap, Lebap welaýatyndaky halkara howa menzillleri tomusky tertibe geçer.

«Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan paýlaşylan tertibe görä, Aşgabat ― Türkmenabat ― Aşgabat aralygynda hepdäniň alty gün dört, bir güni bolsa üç gatnaw ýola goýlar. Uçarlar her gün Aşgabatdan 06:10-da, 16:00-da, 19:30-da we anna gününden beýleki günlerde 12:00-da Türkmenabada ugrar. Türkmenabatdan Aşgabada bolsa her gün 08:00-da, 17:50-de, 21:20-de, anna gününden beýleki günlerde bolsa 13:50-de ýola düşer.

Aşgabat ― Kerki ― Aşgabat aralygynda bolsa her gün bir gatnaw amala aşyrylar. Täze tertibe görä, uçar Aşgabatdan hepdäniň duşenbe, çarşenbe, anna, şenbe we ýekşende günleri 11:00-da, sişenbe we penşenbe günleri 15:20-de ýola düşer. Ol yzyna duşenbe, çarşenbe, anna, şenbe we ýekşende günleri 13:00-da, sişenbe we penşenbe günleri 17:20-de gaýdar.

Tomusky tertip 31-nji martda başlanyp, 26-njy oktýabrda tamamlanar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: