YKDYSADYÝET

«Galkynyş» gaz känindäki 60-njy ulanyş guýusy önümçilige girizildi

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käniniň burawlamak işleri üstünlikli geçirilen 60-njy ulanyş guýusyndan ýaňy-ýakynda 4580 metr çuňlukdan tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Ulanyş guýusynyň agyz ýakasynda ýokary tehnologiýaly, kuwwatly, döwrebap elektrik we gidrawliki enjamlar oturdylypdyr, optiki-süýümli kabeller, aragatnaşyk, wideogözegçilik serişdeleri ornaşdyrylyldy. Bu gurluşyk-gurnama işlerini «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmenýöritenebitgazgurnama» trestiniň 3-nji ýöriteleşdirilen gurnama edarasynyň gurluşykçylary baş potratçy hökmünde ýerine ýetirdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: