JEMGYÝET

Farap etrabynda öňde baryjy oba hojalyk işgärleri hormatlanyldy

Farap şäherindäki «Amyderýa» toý mekanynda Hasyl baýramyna bagyşlanan aýdym-sazly medeni çäre geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň guran çäresine etrabyň öňde baryjy kärendeçileri we topar ýolbaşçylary çagyryldy.

Oba zähmetkeşleriniň öňünde etrabyň medeniýet we sungat işgärleri konsert programmasy bilen çykyş etdiler. Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat we Farap etrap komitetleriniň oba hojalyk işgärlerini arasynda yglan eden bäsleşiginiň jemleri hem yglan edildi. Olarda ýeňiji bolanlara guramaçylaryň Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: