Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary bellenildi

Feb 25, 2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Azat Toýlymyradowiç Joraýew Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
Ozal bu wezipede işlän Erkin Ýaňybaýewiç Açylow Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany bilen etrap häkimi wezipesine bellenilipdi. Etrabyň ozalky häkimi Gylyjow Batyr bolsa işde goýberen kemçilikleri üçin wezipesinden boşadyldy.

Leave a Reply