Döwlet synaglary dowam edýär

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda şu günler döwlet synaglary dowam edýär. Uçurymlaryň diplom işlerini goramak çäresi boldy tamamlandy.
Her ýyl bolşy ýaly, bu baýry ýokary okuw mekdebini tamamlaýan ýaşlar şu ýyl hem döwlet synaglarynyň dördüsini tabşyrarlar. Synaglaryň käbiri olaryň hünär ugrunda degişli bolssa, käbiri umumy synaglardyr.
Sanlyja günlerden uçurym boljak ýaşlar diplom işlerini hem ýokary derejede taýýarlandygyny subut etdiler. Olar taýýarlan işleri üçin halyplardan ýokary baha aldylar.
Ýeri gelende aýtsak, şu ýyl Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-den ýaşlaryň 360-dan gowragy uçurym bolar.
Şöhle JUMAÝEWA,
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector