Çärjew etrabynda sogan ýyglyp başlandy

Çärjew etraby  boýunça şu ýyl 1533 gektar meýdanda ýazlyk azyklyk ekinleriň ýeralma, pomidor, hyýar, sogan, kelem, käşir, sarymsak, mäş, noýba ýaly görnüşleri ekilýär.

Etrabyň daýhan birleşiklerinde azyklyk ekinleriň käbir görnüşiniň hasyly ýetişip barýar. «Watan», «Lebap» daýhan birleşiklerinde güýzki ekilen soganyň hasylyny ýygnamak işi maýyň soňky ongünlüginde başlanar. «Watan» daýhan birleşiginde 50, «Lebap» daýhan birleşiginde 25 gektar meýdanda ekilen sogandan bol hasyla garaşylýar. «Dostluk» daýhan birleşiginde beýlekilerden tapawutlylykda geçen ýyl güýzde ekilen soganyň ilkinji hasyly eýýäm ýygnalyp başlandy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: