MEDENIÝET

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

   2023-nji ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň suratkeşler birleşigi Hormatly Arkadagymyzyň paýhas çeşmesinden dörän “Döwlet guşy” atly kitabyndan ruhlanyp geçirilen “Döwlet guşy” atly simfoziumyny Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde wagtlaýyn sergi we duşuşyk çäresi geçirildi.

Dabara gatnaşyjylar çäräniň  dowamynda Türkmenabat şäher Beýik Watançylyk urşy muzeýine baryp bu ýerde gurnalan sergiler bilen tanyşdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: