JEMGYÝET

77 çowlugy, 8 ýuwlugy bar

Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesinde ýaşaýan Akjagül Durdyýew Lebap welaýatynda iň uzak ýaşly eneleriň biri.

Welaýat neşiriniň ýazmagyna görä, uzak ýaşly ene 97 ýaşy arka atdy. Akjagül enäniň 4 ogly, 3 gyzy, 30 agtygy, 77 çowlugy we 8 ýuwlugy bar.

Akjagül ene ömrüniň agramly bölegini oba hojalyk işlerine bagyşlapdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: