DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Astronomlar Akmaýanyň ýolunyň ilkinji iki gurluş blogyny tapdylar

Maks Plank adyndaky astronomiýa institutynyň (Germaniýa) alymlary Akmaýanyň ýoly galaktikasynda “Şakti” we “Şiwa” atly iki sany köne ýyldyz akymyny tapdylar. Bu barada Maks Plank adyndaky astronomiýa institutynyň beýanynda aýdylýar.

Astronomlar Gaia teleskopy tarapyndan alnan, takmynan 6 milliarda ýakyn ýyldyzlaryň maglumatlary öwrendiler.

Olar 12-13 milliard ýyl ozal birleşen we Akmaýanyň ýoly galaktikasynyň emele gelmeginde möhüm orun eýeleýän ilkinji iki gurluşyk blokyny kesgitlediler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: