TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji dalaşgär bellige alyndy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň saýtynda habar berilişine görä, Türkmenistanyň Prezidenldigine ilkinji daşlaşgär hasaba alyndy.

Ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç  Berdimihamedowdyr. Dalaşgäre Merkezi saýlaw toparynda şahsyýetnama gowşuryldy.

Düýn habar berşimiz ýaly, ol Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: