JEMGYÝET

Türkmenistanly telekeçiler öýe eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler

Türkmenabat şäherinde telekeçiler öýe eltip bermek hyzmatyny hödürleýärler.

Olar azyk önümlerini, hojalyk harytlaryny we gyzgyn naharlary müşderileriň öýüne eltip berýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda Türkmenistanyň çäginde hyzmatlaryny hödürleýän restoranlaryň, kafeleriň, dükanlaryň we telekeçileriň sanawy hem-de telefon belgileri berilýär.
Aşakda Türkmenabat şäherinde hyzmatlaryny hödürleýänleriň sanawyny berýäris.

Gyzgyn naharlar:

«Fiççi House» Tiz tagam, tel.: +99364771122;
Kafe «Traktir», tel.: +99342231438;
Kafe «Praga», tel.: +99342232560,
Kafe «Kardelýa», tel.: +99342231355;
Kafe «Ýaprak», tel.: +99342247878;
Kafe «Maksatly», tel.: +99361554464;
Kafe «Aladdin», tel.: +99361554464;
Kafe «Duşuşyk», tel.: +99361554464;
Restoran «Kyrk gyz», tel.: +99342248128.

Azyk önümleri we hojalyk harytlary:

Telekeçi Guzyýew Ýoldaş, tel.: +99364209190;
Telekeçi Umarow Ýusup, tel.: +99365867777;
«Halk market» Lebap SDAM şahamçasy, tel.: +99365240784;
Telekeçi Babanazarowa Gülşat, tel.: +99365201797,
«Kämil» market, tel.: +99363744224.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply