YKDYSADYÝET

Türkmenistanda elektrik energiýasynyň öndürilýän we eksport edilýän möçberi artýar

Statistiki maglumatlar Türkmenistanda elektrik energiýasynyň öndürilýän we eksport edilýän möçberiniň artýandygyna şaýatlyk edýärler. Geçen anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgininiň 110,7 göterime, daşary ýurtlara elektrik energiýasyny  ibermegiň ösüş depgininiň bolsa 134,6 göterime deň bolandygy bellenildi.

Energetika ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri geçen döwürde önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasy 130 göterim berjaý edilendigi aýdyldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: